Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Εργαστήριο Αιμοκάθαρσης

Συνεργείο Injector Syringe

DSC05035

Συνεργείο Injector Syringe

Εργαστήριο σετ έγχυσης & σετ μετάγγισης

Εργαστήριο μόνιμης καθετήρας

Εργαστήριο μάσκας μιας χρήσης